Federaţia Rusă

Condiţii de călătorie

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea şi şederea cetăţenilor români în Federaţia Rusă sunt reglementate prin Acordul privind regimul călătoriilor reciproce ale cetăţenilor, încheiat între România şi Federaţia Rusă la 1 iulie 2004. Intrarea şi şederea pe teritoriul Federaţiei Ruse se fac numai pe bază de viză.

Intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse se poate face în baza unui document de călătorie valabil (paşaportului turistic, paşaportului de serviciu, paşaportului diplomatic).

În vederea obţinerii vizei, cetăţenii români care călătoresc în Federaţia Rusă trebuie să deţină o invitaţie pe care să o prezinte la unul din cele două Consulate ale Federaţiei Ruse de pe teritoriul României, de la Bucureşti (http://romania.mid.ru/12) şi Constanţa (http://www.constantza.mid.ru/). Începând din data de 16 februarie 2015, depunerea cererilor de viză se face numai online (http://visa.kdmid.ru).

La intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse (pe cale terestră, aeriană sau maritimă), pe lângă verificarea paşaportului şi a vizei, se completează un card de imigrare, care este pusă la dispoziţie fie de personalul care deserveşte aeronova/trenul, fie de către lucrătorii de la frontieră. Cardul de imigrare poate fi completat in limba rusă (cu caractere chirilice), fie cu caractere latine. Cardul de imigrare are două părţi (A şi B), care trebuie completate. Partea „A” va fi oprită de lucrătorii Poliţiei de frontieră, iar partea „B” vi se va înmâna. Recomandăm păstrarea formularului cardului de migrare pe întreaga perioadă de şedere în Federaţia Rusă, deoarece prezentarea acestuia este necesară atât la înregistrarea vizei, Ştampila de intrare pe teritoriul Federaţiei Ruse este aplicată atât în documentul de călătorie, cât şi pe cardul de migrare. La ieşirea din Federaţia Rusă, cardul de migrare este oprit de lucrătorii Poliţiei de frontieră.

Pierderea sau deteriorarea cardului de migrare trebuie anunţată, în termen de 3 zile, celui mai apropiat birou al Serviciului Federal pentru Migraţie, aflat în raza de domiciliu, în vederea obţinerii unui duplicat.

În termen de 7 zile lucrătoare, de la momentul intrării pe teritoriul Federaţiei Ruse, există obligativitatea prezentării la cel mai apropiat birou teritorial al Serviciului Federal pentru Migraţie, în vederea declarării prezenţei pe teritoriul Federaţiei Ruse (înregistrare). Formalităţile de înregistrare sunt efectuate de gazdă (persoana fizică sau juridică) sau de către personalul hotelier (în cazul cazării la hotel). În cazul neîndeplinirii acestei formalităţi, amenda este cuprinsă între 2.000 şi 5.000 de ruble.

În vederea obţinerii unei permis de şedere permanentă, străinul trebuie să locuiască în Federaţia Rusă cel puţin un an în calitate de rezident temporar.

Cetăţenii străini care doresc să lucreze în Federatia Rusă trebuie să obţină permis de muncă de la Serviciul Federal pentru Migraţie.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională rusă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile Federaţiei Ruse: Serviciul Federal pentru Migraţie (http://www.fms.gov.ru/foreign_national/); Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti (http://www.romania.mid.ru); Consulatul General al Federaţiei Ruse la Constanţa (http://www.constantza.mid.ru).

 

Doriţi să munciţi în Rusia?

Accesul cetăţenilor români pe piaţa locală a forţei de muncă este reglementat conform legislaţiei interne din Federaţia Rusă. Nu există restricţii de natură juridică.

În prezent, cererile de vize pentru cetăţenii români care doresc să rezideze pe teritoriul Federaţiei Ruse pentru o durată mai lungă de 90 zile sunt soluţionate în interval de 7 zile lucrătoare, iar solicitările pentru viză cu intrări multiple în decurs de 14 zile lucrătoare.

Pentru obţinerea vizei vă puteţi adresa:

Secţiei consulare a Ambasadei Federaţiei Ruse la Bucureşti

Adresa: Str. Tuberozelor nr. 4, Sector 1, Bucureşti
Telefon: (0040-21) 222.13.89; 222.15.56
Fax: (0040-21) 222.64.05
E-mail: ruscons@euroweb.ro

sau

Consulatului General al Federaţiei Ruse la Constanţa

Adresa: 8700 Constanţa, Str. Mihai Viteazu nr. 5
Telefon: (0241) 61.11.06
Telefon/Fax: (0241) 61.89 23
Program de lucru: luni, marţi, vineri 8.00-13.00
Consul general: Dl. Victor Nicolaevici DEMIN

 

Cadrul legal care stabileşte drepturile/obligaţiile şi statutul cetăţenilor străini, sosiţi la muncă pe teritoriul Federaţiei Ruse este dat de:

 • Legea Federală nr. 391-FZ „Cu privire la modificarea unor acte normative ale Federaţiei Ruse, în urma intrării în vigoare a Legii Federale «Cu privire la ratificarea protocolului de aderare a Federaţiei Ruse la Acordul de la Marrakesh, cu privire la înfiinţarea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, din 15 aprilie 1994»”;
 • Legea Federală nr. 115-FZ „Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini pe teritoriul Federaţiei Ruse”, din 25 iulie 2002;
 • Legea Federală nr. 109-FZ „Cu privire la evidenţa migraţiei cetăţenilor străini şi a persoanelor apatride în Federaţia Rusă”, din 18 iulie 2006;
 • Hotărârea de Guvern nr. 9 „Cu privire la regulile de ţinere a evidenţei migraţiei cetăţenilor străini şi a persoanelor fără cetăţenie, în Federaţia Rusă”, din 15 ianuarie 2007;
 • Legea Federală nr. 203-FZ „Cu privire la modificarea Legii Federale «Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini, pe teritoriul Federaţiei Ruse»”, din 23 iulie 2013;
 • Regulamentul administrativ prin care Serviciul Federal pentru Migraţie al Federaţiei Ruse a fost împuternicit să ţină evidenţa cu privire la migraţie în Federaţia Rusă, aprobat prin Decretul nr. 364, din 29 august 2013, al Serviciului Federal pentru Migraţie.

 

PROCEDURA DE LUARE ÎN EVIDENŢĂ A CETĂŢENILOR STRĂINI

Această procedură constituie un demers prin care instituţia federală cu atribuţii în domeniul evidenţei/controlului migraţiei – Serviciul Federal pentru Migraţie (şi filialele sale teritoriale) – este înştiinţată de sosirea pe teritoriul Federaţiei Ruse a unui cetăţean străin. Înştiinţarea trebuie făcută în termen de 7 zile lucrătoare, de la sosirea cetăţeanului străin pe teritoriul Federaţiei Ruse. Demersurile de înştiinţare nu trebuie făcute de către cetăţeanul străin, ci de către partea invitantă (care poate fi persoană fizică – cetăţeni ruşi sau străini, care deţin permis de şedere pe teritoriul Federaţiei Ruse – sau persoană juridică). Cetăţeanul străin trebuie doar să prezinte părţii invitante paşaportul şi fişa de migraţiune, care se completează la intrarea pe teritoriul Federaţiei Ruse.

De asemenea, şi persoanele care deţin dreptul de a utiliza o locuinţă aflată pe teritoriul Federaţiei Ruse sunt obligate să se înregistreze la adresa la care se află acea locuinţă. Demersul se face la filiala teritorială a Serviciul Federal pentru Migraţie, pe raza căruia se află locuinţa.

Persoanele excluse de la această procedură:

 • Persoanele care se află în hoteluri sau alte organizaţii care oferă servicii hoteliere, în sanatorii, case de odihnă, pensionate, camping-uri, baze turistice, tabere pentru copii, organizaţii medicale (care acordă ajutor medical), instituţii care acordă ajutor social;
 • Persoanele care muncesc în ture;
 • Persoanele care se află în instituţii de reabilitare socială;
 • Persoanele care efectuează o pedeapsă cu privare de libertate.

 

CETĂŢENII STRĂINI AFLAŢI LA STUDIU PE TERITORIUL FEDERAŢIEI RUSE

Cetăţenii străini, aflaţi la studiu, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse, pot desfăşura activităţi lucrative, fără să deţină permis de muncă, în următoarele condiţii:

 • Pe perioada vacanţei;
 • În timpul liber, şi doar în instituţiile/organizaţiile de învăţământ sau în acele organizaţiile economice şi comerciale partenere, create de instituţiile/organizaţiile de învăţământ.

De la 1 ianuarie 2014, a intrat în vigoare Legea Federală nr. 203-FZ „Cu privire la modificarea Legii Federale «Cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini, pe teritoriul Federaţiei Ruse»”, din 23 iulie 2013, prin care autorităţile ruse urmăresc crearea de condiţii favorabile pentru atragerea la studii, în Federaţia Rusă, a cetăţenilor străini.

În acest sens, cetăţenii străini – aflaţi la studiu, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse – pot desfăşura activităţi lucrative (pot munci) în baza unui permis de muncă. Termenul de valabilitate al unui astfel de permis poate coincide cu perioada pe care a fost semnat contractul de muncă, însă nu poate fi mai mare de 1 an de zile. De asemenea, termenul de valabilitate al permisului de muncă nu poate fi mai mare decât durata studiilor.

Permisul de muncă se obţine în urma depunerii unei cereri, la Serviciul Federal de Migraţie (sau la filialele teritoriale ale acestuia), fie personal, de către cetăţeanul străin, fie de către instituţia/organizaţia care urmează să îl angajeze, fie prin intermediul unei persoane, care poate acţiona – în conformitate cu legislaţia rusă în vigoare – în calitate de reprezentant al cetăţeanului străin.

Acte necesare obţinerii permisului de muncă:

 • Documentul care atestă identitatea cetăţeanului străin, recunoscut de autorităţile ruse;
 • Carta/fişa de migraţie;
 • Adeverinţa care atestă dreptul de a studia, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Contractul de muncă/convenţia civilă semnată cu angajatorul, în conformitate cu legislaţia rusă;
 • Chitanţă prin care se atestă plata taxei pentru eliberarea permisului de muncă;
 • Document medical prin care se confirmă că cetăţeanul străin nu suferă de boli infecţioase, SIDA sau narcomanie.

Permisul de muncă este eliberat în nu mai mult de 10 zile lucrătoare, de la momentul depunerii cererii, iar acesta se ridică personal.

Pentru prelungirea permisului de muncă, cetăţeanul străin trebuie să depună la Serviciul Federal pentru Migraţie, o cerere, cu minimum 15 zile înainte de expirarea permisului de muncă, însoţită de următoarele documente:

 • Documentul care atestă identitatea cetăţeanului străin, recunoscut de autorităţile ruse;
 • Adeverinţa care atestă dreptul de a studia, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Contractul de muncă/convenţia civilă semnată cu angajatorul, în conformitate cu legislaţia rusă;
 • Document medical prin care se confirmă că cetăţeanul străin nu suferă de boli infecţioase, SIDA sau narcomanie.

Permisul de muncă este eliberat în nu mai mult de 3 zile lucrătoare, de la momentul depunerii cererii, iar acesta se ridică personal.

Cetăţenii străini – aflaţi la studiu, în instituţii de învăţământ de pe teritoriul Federaţiei Ruse – pot desfăşura activităţi lucrative doar pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale ale Federaţiei Ruse, în care învaţă.

 

CETĂŢENII STRĂINI CARE MUNCESC PE TERITORIUL FEDERAŢIEI RUSE LA FILIALE/REPREZENTANŢE ALE ORGANIZAŢIILOR STRĂINE ÎNREGISTRATE PE TERITORIILE STATELOR MEMBRE ALE ORGANIZAŢIEI MONDIALE A COMERŢULUI

Cetăţenii străini din această categorie pot dobândi un permis de şedere doar dacă au lucrat minim un an  în compania care îi detaşează la muncă, la filiala aflată pe teritoriul Federaţiei Ruse, pentru înlocuirea sau pentru preluarea (pe o perioadă determinată) a atribuţiilor altei persoane, cu prerogative în conducerea sau coordonarea activităţii reprezentanţei/filialei;

Permisul de muncă eliberat cetăţenilor străini din această categorie nu poate avea o valabilitatea mai mare de trei ani.

Pentru obţinerea permisului de muncă pentru cetăţenii străini din această categorie, reprezentanţa/filiala va depune la Serviciul Federal pentru Migraţie (sau la filialele din teritoriu ale acestuia) următoarele documente:

 • Cererea pentru obţinerea permisului de muncă;
 • Copia documentului, recunoscut de autorităţile ruse, care atestă identitatea cetăţeanului străin;
 • Documente prin care se atestă că cetăţeanul străin a lucrat, nu mai puţin de un an, în compania care îl detaşează la reprezentanţa/filiala de pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Decizia de detaşare a cetăţeanului străin;
 • Documente care atestă raporturile, din punct de vedere juridic, dintre reprezentanţă/filială şi compania-mamă;
 • Scrisoare de garanţie privind returnarea, către statul rus, a tuturor cheltuielilor făcute cu expulzarea cetăţeanului străin;
 • Copia contractului de muncă dintre cetăţeanul străin şi compania-mamă;
 • Copia poliţei de asigurare medicală a cetăţeanului străin sau a contractului pentru furnizarea de servicii medicale, semnat de compania-mamă cu o organizaţie medicală, în baza căruia cetăţeanul străin beneficiază de asistenţă medicală pe teritoriul Federaţiei Ruse;
 • Chitanţă prin care se atestă plata taxei pentru eliberarea permisului de muncă.

Pentru prelungirea permisului de muncă pentru cetăţenii străini din această categorie, reprezentanţa/filiala va depune la Serviciul Federal pentru Migraţie (sau la filialele teritoriale ale acestuia), cu 60 de zile înainte de expirarea permisului, următoarele documente:

 • Cererea pentru prelungirea permisului de muncă;
 • Decizia reprezentanţei/filialei de prelungire a perioadei de muncă pentru cetăţeanul străin;
 • Copia contractului de muncă dintre cetăţeanul străin şi compania-mamă;
 • Copia poliţei de asigurare medicală a cetăţeanului străin sau a contractului pentru furnizarea de servicii medicale, semnat de compania-mamă cu o organizaţie medicală, în baza căruia cetăţeanul străin beneficiază de asistenţă medicală pe teritoriul Federaţiei Ruse;

Cererea privind eliberarea permisului de muncă sau de prelungirea a acestuia este rezolvată în nu mai mult de 30 de zile lucrătoare de la momentul depunerii acesteia la Serviciul Federal pentru Migraţie (saul la filialele teritoriale ale acestuia).

Membrii familiilor – soţ/soţie, copii (inclusive cei înfiaţi), soţii/soţiile copiiilor, părinţii (inclusiv cei care nu sunt naturali), soţii/soţiile părinţilor, bunicii, bunicile, nepoţii – intră/ies p/de pe teritoriul Federaţiei Ruse în condiţiile stabilite prin legislaţia rusă, dacă nu a fost stabilit altceva printr-un tratat internaţional semnat de Federaţia Rusă.

 

Noi date de contact ptr consulat

19.06.2014

Adresa: Str. Linia 7 (Ul. 7-ya Liniya), nr. 18/39 344019, Rostov pe Don, Federatia Rusa Telefon/fax: +7.863.223.62.93; +7.863.253.08.61 Telefon…